XXX-lecie Vo-Quyen w Polsce

 

Dnia 16 października 2010 r.w Żnińskim Domu Kultury odbyła się uroczystość z okazji 30-lecia istnienia wietnamskiej sztuki walki Vo-Quyen w Polsce, w trakcie której nadano Mistrzowi La Duc Trung (założycielowi szkoły Vo-Quyen) najwyższy honorowy stopień VII Dang (w szkole Vo Quyen najwyższym stopniem technicznym jest 5 Dang, a kolejne przyznaje się za wybitne osiągnięcia oraz za propagowanie i działalność dotyczącą rozwoju tej sztuki walki). W domu kultury odbyło się powitanie przybyłych na uroczystość zaproszonych gości, wśród których byli między innymi: przedstawiciele władz miasta, ambasady Wietnamu oraz wielu mistrzów – szefów tradycyjnych szkół walki (Vo, Kung-Fu, Aikido, Ju-Jitsu, Karate i innych) z terenu całego kraju. Należy tutaj wymienić Wielkiego Mistrza stylu VIETNAM VINH XUAN NOI GIA QUYEN - Nguyen Ngoc Noi, który specjalnie na tę uroczystość przyleciał z Wietnamu, oraz Józefa Brudny założyciela i lidera Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki. Lęborską sekcję kung-Fu Szkoła Czarnego Smoka (Hei Long Shu) reprezentowali: Marek Beyrowski oraz asystent Kamil Duliński. Zaproszeni mistrzowie uhonorowali jubileusz podpisami na specjalnym, okazjonalnym dyplomie wręczonym mistrzowi La Duc Trung.

Uroczystość 30-lecia uświetniła prezentacja multimedialna o historii Vo-Quyen, pokazy tej sztuki walki, przemówienia i podziękowania oraz uroczysty bankiet dla zaproszonych gości w restauracji hotelowej przy głównym rynku Żnina. Wietnamski kucharz przygotował oryginalne potrawy a rozmowy uczestników przeciągnęły się do późnych godzin nocnych. Mistrz Marek Beyrowski miał sposobność długo rozmawiać z Wielkim Mistrzem La Duc Trung na temat swojego nauczyciela Mistrza Le Tuan Vinh. Obaj mistrzowie są przyjaciółmi i w tym samym czasie (połowa lat 70-ych ubiegłego wieku) przybyli do Polski.

Foto:


Photo Photo